Кании от KYDEX и BOLTARON

Вариант за изработване на стабилна, непретенциозна кания е направата и от термопластичен полимер, който може да се оформи по всеки нож, пистолет или аксесоар и да се превърне в удобно средство за носене и бързо изваждане при нужда. Използвам два материала на фирмата KYDEX - това са KYDEX®  и BOLTARON®.  Може да се изработи калъф за почти всичко, стига то да е с подходяща форма, така, че да може двете части на канията да се отворят и затворят - да"щракнат" около ножа, пистолета или съответно аксесоарите.